Jakie są alternatywne organizacje do ZAiKS?

W Polsce, oprócz ZAiKS, istnieją również inne organizacje zarządzające prawami autorskimi i pokrewnymi, takie jak:

  • STOART – reprezentuje wykonawców muzycznych,
  • ZAiRV – reprezentuje producentów fonograficznych,
  • SFP (Stowarzyszenie Filmowców Polskich) – dla twórców dzieł audiowizualnych.

Każda z tych organizacji zajmuje się innym aspektem praw autorskich i może wymagać oddzielnych opłat za korzystanie z różnych rodzajów dzieł.