FAQs

Najczęściej Zadawane Pytania

ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych) to organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, która reprezentuje autorów, kompozytorów, autorów słów, aranżerów i innych posiadaczy praw autorskich. Pobiera opłaty licencyjne za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych, aby następnie przekazać je twórcom tych utworów.

Obiekty usługowe (takie jak restauracje, sklepy, hotele, salony urody) mają obowiązek uzyskania zgody (licencji) na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych. Obejmuje to muzykę odtwarzaną z radia, telewizji, z płyt, internetu czy na żywo. Zgoda ta zazwyczaj przybiera formę umowy licencyjnej z ZAiKS lub innymi organizacjami zarządzającymi prawami autorskimi, co wiąże się opłatami a brak umowy może skutkować wysokimi karami (ok 4 tyś zł)

 1. Muzyka bez praw autorskich - Utwory, które są już domeną publiczną, tj. ich prawa autorskie wygasły (w Polsce 70 lat po śmierci autora).
 2. Muzyka na licencji Creative Commons - Niektórzy artyści udostępniają swoje utwory na licencjach umożliwiających darmowe korzystanie w określonych warunkach.
 3. Muzyka z bibliotek wolnych od praw autorskich - Istnieją serwisy i platformy oferujące muzykę, za którą już zostały uregulowane wszelkie opłaty, i która może być odtwarzana w obiektach usługowych bez dodatkowych opłat.

 

W Polsce, oprócz ZAiKS, istnieją również inne organizacje zarządzające prawami autorskimi i pokrewnymi, takie jak:

 • STOART - reprezentuje wykonawców muzycznych,
 • ZAiRV - reprezentuje producentów fonograficznych,
 • SFP (Stowarzyszenie Filmowców Polskich) - dla twórców dzieł audiowizualnych.

Każda z tych organizacji zajmuje się innym aspektem praw autorskich i może wymagać oddzielnych opłat za korzystanie z różnych rodzajów dzieł.

 1. Rozpoznać źródło muzyki - Czy to domena publiczna, muzyka na licencji Creative Commons, czy muzyka z biblioteki wolnej od praw autorskich?
 2. Sprawdzić licencje i umowy - Upewnić się, że muzyka może być odtwarzana w kontekście komercyjnym bez dodatkowych opłat.
 3. Rozważyć subskrypcję muzyczną dla biznesu - wykupując abonament na platformie Radiopasja lub innej.
Tak, istnieją kary za nielegalne odtwarzanie muzyki, które mogą mieć poważne konsekwencje finansowe i prawne dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Nielegalne odtwarzanie muzyki bez odpowiednich licencji narusza prawa autorskie twórców i jest traktowane jako naruszenie prawa autorskiego. W Polsce oraz w innych krajach przepisy dotyczące praw autorskich są ściśle egzekwowane, a ich naruszenie może prowadzić do różnych sankcji:
 1. Kary finansowe - Najczęstszą konsekwencją naruszenia praw autorskich jest konieczność zapłacenia kary finansowej. Organizacje zarządzające prawami autorskimi, takie jak ZAiKS, mogą domagać się zapłaty zaległych opłat licencyjnych wraz z odsetkami. Dodatkowo, mogą nałożyć kary umowne, które często są wielokrotnie wyższe od standardowych opłat licencyjnych.
 2. Rozprawy sądowe - W przypadku braku porozumienia między stronami, sprawa może trafić do sądu. Proces sądowy może wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty sądowe oraz koszty związane z reprezentacją prawną. W przypadku przegranej, osoba naruszająca prawa autorskie może zostać zobowiązana do zapłacenia odszkodowania oraz pokrycia kosztów sądowych i adwokackich strony przeciwnej.
 3. Odpowiedzialność karna - Chociaż w większości przypadków naruszenie praw autorskich jest traktowane jako sprawa cywilna, w niektórych jurysdykcjach może ono również skutkować konsekwencjami karnymi, szczególnie w przypadku masowego lub zorganizowanego naruszenia praw autorskich.
 4. Utrata reputacji - Naruszenie praw autorskich może negatywnie wpłynąć na reputację przedsiębiorstwa, co może mieć długoterminowe skutki dla jego działalności. Klienci i partnerzy biznesowi mogą być mniej skłonni do współpracy z firmą, która nie przestrzega praw autorskich.
Aby uniknąć tych konsekwencji, zaleca się korzystanie z muzyki w sposób zgodny z prawem, tj. poprzez zakup odpowiednich licencji lub korzystanie z muzyki, która jest wolna od praw autorskich lub udostępniona na licencjach umożliwiających jej publiczne odtwarzanie bez dodatkowych opłat.
ak, organizacje takie jak ZAiKS są otwarte na negocjacje w sprawie wysokości opłat licencyjnych. Wartość opłat może zależeć od wielu czynników, takich jak wielkość obiektu, liczba odtwarzanych utworów, czy charakter organizowanych wydarzeń. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie zniżek lub dostosowanie opłat do możliwości finansowych przedsiębiorcy.

Jakie są dobre praktyki w zakresie odtwarzania muzyki w obiektach usługowych?

 1. Dokładna dokumentacja - Zachowanie dokumentacji na temat pochodzenia muzyki oraz wszelkich licencji i umów.
 2. Uregulowanie stosunków z organizacjami zarządzającymi prawami - Upewnienie się, że wszystkie wymagane opłaty zostały uregulowane.
 3. Edukacja pracowników - Informowanie pracowników o zasadach korzystania z muzyki w miejscu pracy, aby uniknąć przypadkowego naruszenia praw autorskich.
 4. Rozważenie alternatywnych źródeł muzyki - Korzystanie z muzyki, która nie wymaga opłat licencyjnych lub oferuje bardziej korzystne warunki użytkowania.

Gdzie szukać więcej informacji?

Aby uzyskać więcej informacji i porad dotyczących korzystania z muzyki w obiektach usługowych, warto skontaktować się bezpośrednio z ZAiKS lub innymi organizacjami zarządzającymi prawami autorskimi, konsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie autorskim, a także szukać informacji na stronach internetowych poświęconych prawu autorskiemu i ochronie własności intelektualnej. Pamiętaj, że odpowiedzialne i świadome korzystanie z muzyki w obiektach usługowych nie tylko chroni przed konsekwencjami prawnymi, ale także wspiera twórców i przyczynia się do rozwoju kultury.
RadioPasja oferuje użytkownikom licencję na emisję audycji i utworów muzycznych, które są legalne i nie wymagają dodatkowych opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ) takich jak ZAiKS. Licencja ta jest wydawana za opłatą i obejmuje certyfikat oraz naklejkę na drzwi, co potwierdza legalność emitowanej muzyki w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej użytkownika.
 • Legalność i oszczędność: Uzyskując licencję na emisję Radia Pasja, użytkownik jest zwolniony z opłat na rzecz OZZ, co stanowi legalne i ekonomiczne rozwiązanie dla biznesu.
 • Szeroki wybór muzyki: Radio Pasja emituje audycje i utwory muzyczne artystów, którzy wyrazili zgodę na rozpowszechnianie swoich dzieł, zapewniając różnorodność muzyczną.
 • Prostota wdrożenia: Licencja oraz certyfikat są łatwe do uzyskania przez rejestrację na portalu, a naklejka informacyjna na drzwiach dodatkowo informuje klientów o legalności muzyki.
Użytkownicy powinni zapoznać się z pełnym regulaminem portalu RadioPasja, dokonać rejestracji oraz wykupić licencję odpowiadającą potrzebom swojej działalności. Cena licencji jest uzależniona od powierzchni zakładu oraz czasu jej trwania. Kwoty za licencje są przekazywane twórcom i wykonawcom utworów, co wspiera branżę muzyczną.