Jakie są prawa i obowiązki obiektów usługowych w kontekście odtwarzania muzyki?

Obiekty usługowe (takie jak restauracje, sklepy, hotele, salony urody) mają obowiązek uzyskania zgody (licencji) na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych. Obejmuje to muzykę odtwarzaną z radia, telewizji, z płyt, internetu czy na żywo. Zgoda ta zazwyczaj przybiera formę umowy licencyjnej z ZAiKS lub innymi organizacjami zarządzającymi prawami autorskimi, co wiąże się opłatami a brak umowy może skutkować wysokimi karami (ok 4 tyś zł)