1 – Czym jest ZAiKS i dlaczego pobiera opłaty za muzykę?

ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych) to organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, która reprezentuje autorów, kompozytorów, autorów słów, aranżerów i innych posiadaczy praw autorskich. Pobiera opłaty licencyjne za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych, aby następnie przekazać je twórcom tych utworów.